Návštěv :
Celkem : 13269
Týden : 7
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 18.01.2022 19:12:38

Administrace

skritek_ferda_2.jpg

KLÍČEM k velkému světu jsou knihy. Číst může člověk vždycky, i když má pocit, že se nic jiného nedá dělat. HAMILTONOVÁ

 

OBRÁZEK : linkaknihy.gif

 

 

 

Podle dostupných informací  Místní  lidová knihovna v Bulharech fungovala už počátkem padesátých let minulého století, byla umístěna v domě čp. 167 (u Benadového), od r. 1955 byla knihovnicí paní učitelka Kropáčová, počet svazků cca 1500, které byly umístěny v prosklených skříních. Knížky se tenkrát půjčovaly za 20 haléřů(děti), dospělí 50 haléřů. V 60. létech byla knihovna přestěhována na tehdejší MNV čp. 76, knihovnicí byla p. Korberová Anna. Knihovna se zapojovala do různých soutěží,  v roce 1972 obdržela  Uznání KNV odboru kultury a v roce 1974 Čestné uznání ministerstva kultury ČSSR za dosažené výsledky na úseku knihovnictví.

V roce 1983 byla MLK přestěhována z místního národního výboru do školy čp. 88

1983 knihovníci se stala                      p. Vítězslava Maroušová

1986                                            p. Janíčková

1989                                            p. Svobodová Anna                

1997                                            p. Aleš Valluch

2000                                            p. Marcela Peková

2004                                            p. Helena Pirnusová     

od r. 2007 do dnešního dne                   p.Jarmila Truclová.

V devadesátých létech byl změněn název na Obecní knihovnu Bulhary. V roce 2006 byl zaveden do knihovny internet, počítače byly pořízeny z LVA v počtu 2 ks.

V roce 2008 schválilo Ministerstvo kultury dotaci VISK 3 zaměřenou na automatizaci knihovny, začalo se s pořizováním dat do počítače – zápisem knih a v roce 2009 byla automatizace ukončena, celková rekonstrukce knihovny proběhla v roce 2012.

Stav knihovního fondu ke konci roku 2013 činil celkem 6800 svazků, z toho 1665 naučné literatury a 5135 krásné literatury, kromě knih půjčuje knihovna čtenářům také časopisy s různou tématikou.

 

 

 

 

 OBRÁZEK : 2ryoj7t.gif

 

 

 

  VÝSLEDKY Knihovny    
                         
POPIS 2007 2008 2009 2010
Stav knihovního fondu 5708 6244 6511 6724
Toho z: naučná literatura 1280 1481 1530 1614
Krásná literatura 4428 4763 4981 5110
Přírůstky 141 536 267 213
Úbytky 511 0 0 0
Registrovaní čtenáři 75 104 109 121
Návštěvníci v knihovně 964 1303 1649 2101
Z toho: využívající internet 371 497 767 792
Výpůjčky 1105 2926 4011 4214
Z toho: naučná literatura 236 585 660 675
Krásná literatura dospělí 667 1418 1589 1123
Krásná literatura děti 167 694 802 766
Časopisy 35 229 960 1650
Počet knih zapsaných do počítače 0 3458 6368 VŠE

 

2011  

                                                2012             2013

Stav knihovního fondu                                                6899  6585

 

6800

 
Toho z: naučná literatura  1658  1592  1665  
Krásná literatura  5241  4993 5135  
Přírůstky  175 196 216  
Úbytky  0 510 1  
Registrovaní čtenáři  124  134  133  
Návštěvníci v knihovně  1761 2652 1338  
Z toho: využívající internet 680 660 613  
Výpůjčky  2828 2010 2479  
Z toho: naučná literatura  510  348 883  
Krásná literatura dospělí  895 672 791  
Krásná literatura děti  373 388 79  
Časopisy 1050 602 826  
 

 

 

OBRÁZEK : sova.gif